Iskustvo virtualne stvarnosti uz HOYA Vision Simulator

12/03/2016

Omogućite klijentima da isprobaju svoja dioptrijska sočiva pre kupovine, u prostoru vaše optike, uz pomoć HOYA Vision Simulatora. 

Hoya Vision Simulator je izvrstan uređaj koji uz pomoć probnih stakala i aplikacije na IOS uređaju omogućava optičaru da klijentu realno prikaže sve opcije dizajna i dorada HOYA dioptrijskih sočiva koje su mu dostupne kako bi klijent sa sigurnošću mogao videti i potvrditi koje rešenje za vid mu najviše odgovara. 
Korišćenjem klijentove realne dioptrije, Hoya Vision Simulator omogućava optici da klijentu prikaže tačnu, 3D prezentaciju optičkih efekata različitih dizajna dioptrijskih sočiva i dorada. Hoya Vision Simulator spaja virtuelnu i individualno doživljenu realnost, omogućujući klijentu odabir opcije dioptrijskih sočiva koja najbolje odgovaraju njegovim ličnim vizuelnim potrebama.

Simulator poboljšava klijentovo kupovno iskustvo nudeći mogućnost odabira, probe različitih dizajna dioptrijskih sočiva i dorada pre finalne odluke što potvrđuje sigurnost kupovine, zadovoljstvo odabirom, dugoročno gradi lojalnost i poverenje između klijenta i optike.
Poboljšano iskustvo kupovine

Kupci dioptrijskih naočara ulaze u virtuelnu stvarnost pogledom kroz uređaj kroz koji će videti realnu 3D simulaciju na koji način njihov vid može biti poboljšan sa različitim dizajnima dioptrijskih sočiva i dorada. Optičar unosi klijentovu stvarno izmerenu dioptriju i udaljenost zenica i primijenjuje stvarne HOYA kalkulacije odabranog dizajna sočiva.

HOYA Vision Simulator zatvara granicu između virtualne i individualne stvarnosti. Omogućite klijentu odabir najboljeg rešenja prema ličnim vizuelnim potrebama.