Plastic 1.50

Internacionalni standard.

Osnovni materijal, dokazan tokom godina.