Monofokalna sočiva za naočare

Većina ljudi kojima je potrebna korekcija vida za čitanje i međuprostor koriste monofokalna sočiva za naočare koje služe samo za gledanje na blizu. Na srednjoj udaljenosti predmeti se vide zamagljeno tako da je pacijentov vid ograničen na 40 cm udaljenosti.

Hoya nudi višestruka rešenja u segmentu monofokalnih sočiva za naočare. Osnove za svaku od navedenih su kvalitet, inovacije i jednostavnost korišćenja.

Hoyina monofokalna sočiva za naočare dostupna su u više dizajna.